Política de privacitat

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?
Marta Coll Fernández
43.714.651 T
C / Pau Casals, 2
25120 Alfarràs
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar el regisstro per a la compra de serveis i productes en el lloc web, i el d’enviar comunicacions comercials per via electrònica, que enviem de forma periòdica als interessats que es registrin. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
 
Per quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre no manifesti el seu desig que siguin suprimits.
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades: Execució de l’contracte: Gestió administrativa, comptable i fiscal sobre les vendes de productes i serveis a la web
Interès legítim de l’Responsable: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis de forma periòdica.
 
A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Transferències de dades a tercers països No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Marta Coll Fernández estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, Marta Coll Fernández deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a la direcció de l’responsable Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim de l’responsable, l’interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control a materiade Protecció de Dades competent mitjançant el seu lloc web: www.aepd.es. 
 
Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem en Marta Coll Fernández, procedeixen de: El propi interessat.
 

Política de Privacitat

Informació i contacte

Open chat
Tens cap dubte? Et podem assessorar?
Hola!
Et podem ajudar en alguna cosa?